Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej oraz tradycyjnej.