mgr Józef Klimek – dyrektor szkoły, informatyka
mgr inż. Radosław Babiarski – podst. przed., informatyka , wos, eduk. dla bezp.
mgr Bogusław Sobczyk – religia
mgr Małgorzata Gołaszewska – przedmioty zawodowe fryzjerskie, pedagog
mgr Krzysztof Homoncik – religia
mgr Lucyna Jurczak – historia, informatyka
mgr Sylwia Kłębczyk – j. polski, biblioteka
mgr Łukasz Kociubiński – wf
mgr Joanna Nalepa – fizyka
mgr Alicja Sitek – j. angielski
mgr Katarzyna Myrlak – wf
mgr Jadwiga Sopalska – matematyka, chemia
mgr Zbigniew Ziębiec – geografia, biologia
mgr Ludmiła Chrząstowska – j. polski,

Administracja i obsługa

mgr Agnieszka Zięba
lic. Adrianna First

Małgorzata Chruślicka
Urszula Szkaradek
 – pielęgniarka