Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Ia – Pani Ewa Kita
Ib – Pani Małgorzata Citak
Ic – Pani Janina Sieradzka
Id – Pani Beata Witkowska
Ie – Pan Piotr Wąsowicz
IIa – Pani Kazimiera Skoczeń
IIb – Pani Bożena Jędrzejewska
IIIa – Pani Emilia Skoczeń
IIIb – Pani Elżbieta Homoncik
IIIc – Pani Barbara Dąbrowska