Szkoła

Oto nasza szkoła:
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Czy wiesz, że mamy swoje atuty? To tylko wybrane:
– bezpłatna nauka,
– nauka na jedną zmianę,
– łączenie nauki z pracą – nabyte umiejętności pozwalają łatwo uzyskać pracę,
– wynagrodzenie za pracę (wg stanu na grudzień 2019 minimum: I rok nauki – 208,78zł netto, II rok nauki – 250,54zł netto, III rok nauki – 292,31zł netto)
– bardzo dobre warunki lokalowe (ogród, bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne, sklepik, gabinet pielęgniarki, biblioteka)
– stypendium za wyniki w nauce,
– darmowe podręczniki,
– ubezpieczenie pokrywa organ prowadzący,
– refundowanie przez organ prowadzący wielu szkolnych uroczystości, np. wyjścia do kina, wycieczki.
Co o tym sądzisz? Czy nie jest to najlepsza oferta dla Ciebie? Sprawdź, czy znajdziesz lepszą?

Zapraszamy do naszej kochanej szkoły!

Aktualności